۰۲۱ - ۵ ۵ ۴ ۳ ۵ ۵ ۴ ۶ ارسال کالا به سراسر کشور
ثبت نام / ورود
سبد خرید
تحلیلی / کروماتوگرافی

:

2,5-Dimethylpyrazine
۲,۲۲۴,۸۰۰ تومان
Propoxur-(isopropoxy-d7)
۷,۱۸۲,۰۰۰ تومان
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
۵,۴۵۴,۰۰۰ تومان
Neosaxitoxin solution
۶,۵۸۸,۰۰۰ تومان
Hydrocortisone hydrogen succinate
۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان
Exemestane
۱۷,۸۷۴,۰۰۰ تومان
Montelukast racemate
۵۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Organic Disinfection By-Products - WS
۵,۸۳۲,۰۰۰ تومان
Opti-Max® outlet check valve
۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
Swagelok® Connector to Female NPT
۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان
RheBuild® Kit
۱۲,۲۰۴,۰۰۰ تومان
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column
۳۸,۵۰۲,۰۰۰ تومان
Replacement septa for storage containers
۲,۱۳۸,۴۰۰ تومان
طعم ها و عطرها

:

Eugenol
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Isobutyraldehyde
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
L-Menthol
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
(±)-2-Methylbutyric acid
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
γ-Terpinene
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Carvacrol
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
δ-Dodecalactone
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
4-Heptanone
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Bis(2-Methyl-3-furyl) disulfide
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
1,1-Dimethoxyethane
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
trans-3-Hexenoic acid
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Methyl (methylthio)acetate
۸,۳۱۶,۰۰۰ تومان
3-(Methylthio)butanal
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
4-Methylcyclohexanone
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
آزمایشگاه

:

Aldrich® fritted adapter
۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Kilo-Lab® transfer lines
۱۲,۲۰۴,۰۰۰ تومان
BriskHeat® beaker heater insulator
۳,۸۵۵,۶۰۰ تومان
Synthware™ three-arm connecting adapter
۳,۱۷۵,۲۰۰ تومان
Double-tipped needle
۲,۴۴۶,۲۰۰ تومان
Nylon Net Filter
۳۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Aldrich® Thermometer Adapter
۲,۸۱۳,۴۰۰ تومان
Pure-Pac® sampling valve
۲۸,۰۲۶,۰۰۰ تومان
Whatman® UniPrep® syringeless filters
۱۶۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان
علم مواد

:

O-(2-Azidoethyl)nonadecaethylene glycol
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
Aluminum nitride
۳,۸۷۱,۸۰۰ تومان
Gold nanoparticles
۲۳,۰۰۴,۰۰۰ تومان
Poly(caprolactone-co-glycolide)
۹,۶۱۲,۰۰۰ تومان
1,1′,4′,1′′-Terphenyl-4-thiol
۱۴,۴۱۸,۰۰۰ تومان
Aluminum
۱۰,۹۶۲,۰۰۰ تومان
Titanium(IV) oxide
۳,۲۹۹,۴۰۰ تومان
۳,۹۹۶,۰۰۰ تومان
Silver acetylacetonate
۳,۹۴۷,۴۰۰ تومان
8-arm PEG10K-PCL2K-Acrylate
۲۶,۸۹۲,۰۰۰ تومان
Tolylene-2,6-diisocyanate
۳,۰۵۱,۰۰۰ تومان
Ethyl 4-acetylbutyrate
۱۰,۴۷۶,۰۰۰ تومان
ملزومات تحقیق

:

Polyethylene glycol solution
۲,۴۸۹,۴۰۰ تومان
Calcium sulfate dihydrate
۲,۲۴۶,۴۰۰ تومان
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
۷,۶۶۸,۰۰۰ تومان
Potassium gold(III) chloride
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
Iron(III) nitrate nonahydrate
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
Manganese(II) chloride tetrahydrate
۴,۱۵۲,۶۰۰ تومان
Sodium pyrophosphate dibasic
۲,۳۵۴,۴۰۰ تومان
Tin(II) bromide
۲,۲۴۱,۰۰۰ تومان
Zinc iodide
۴,۸۱۶,۸۰۰ تومان
Oxybutynin chloride
۹,۰۷۲,۰۰۰ تومان
Medium 199
۴,۶۳۸,۶۰۰ تومان
Tube-O-DIALYZER™ mini dialysis system
۲,۳۴۳,۶۰۰ تومان
Ponceau S
۲,۳۲۷,۴۰۰ تومان
Kaolin
۳,۹۴۷,۴۰۰ تومان
Sodium oleate
۲,۴۷۸,۶۰۰ تومان
آنتی بادی ها

:

Bovine GASP-1 ELISA
۴۰,۴۴۶,۰۰۰ تومان
Human CD79A ELISA Kit
۳۹,۴۷۴,۰۰۰ تومان
Anti-TPH2 antibody produced in rabbit
۲۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۹۲,۰۰۰ تومان
Anti-ACTR1A antibody produced in rabbit
۲۳,۱۶۶,۰۰۰ تومان
Anti-IL6 antibody produced in mouse
۱۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
زیست شناسی سلولی

:

Syringic acid
۱,۷۱۱,۸۰۰ تومان
Betaxolol hydrochloride
۶,۶۱۵,۰۰۰ تومان
Displurigen
۵,۱۱۳,۸۰۰ تومان
Sorbitol Dehydrogenase (SDH)
۱۷,۳۸۸,۰۰۰ تومان
PDE1B Active human
۲۶,۸۹۲,۰۰۰ تومان
Oxazole yellow
۱۱,۶۶۴,۰۰۰ تومان
6β-Hydroxytestosterone
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
LDK1305
۴,۴۳۸,۸۰۰ تومان
NeuroSensor 521
۳۲,۶۱۶,۰۰۰ تومان
SG-209
۲۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Tarocin A1
۵,۱۱۳,۸۰۰ تومان
VU0405601
۴,۸۴۹,۲۰۰ تومان
MSR1/CD204 human
۱۳,۳۳۸,۰۰۰ تومان
STBCi028-B
۵۳,۹۴۶,۰۰۰ تومان
مواد شیمیایی و بیوشیمیایی

:

Amylopectin from potato starch
۳۶,۹۳۶,۰۰۰ تومان
Chitin from shrimp shells
۴,۶۷۶,۴۰۰ تومان
CM-Dextran sodium salt
۴,۷۸۹,۸۰۰ تومان
Atto 532 DPPE
۲۷,۹۷۲,۰۰۰ تومان
Anti-Fluorescein-POD, Fab fragments
۱۳,۱۷۶,۰۰۰ تومان
Misoprostol
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
Methyl cis-11-octadecenoate
۵,۱۶۲,۴۰۰ تومان
MATP+
۷,۱۲۸,۰۰۰ تومان
Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
Dimidium bromide
۵,۹۹۴,۰۰۰ تومان
Atto 425 azide
۱۳,۵۵۴,۰۰۰ تومان
CyDye DIGE Cy®5 Minimal 10 nmol
۸۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
Löffler′s methylene blue solution
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
سنتز شیمیایی

:

2-(6-Chlorohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran
۱۰,۴۷۶,۰۰۰ تومان
4-Chloro-2-phenylquinazoline
۳,۰۶۷,۲۰۰ تومان
2-Chloroheptane
۲,۷۸۶,۴۰۰ تومان
Boron trichloride solution
۴,۰۹۸,۶۰۰ تومان
2-Chloro-5-nitropyrimidine
۴,۴۸۷,۴۰۰ تومان
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
۹,۸۲۸,۰۰۰ تومان
5-Bromo-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxypyridine
۳۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
3,4-Dibromohexane
۸,۱۵۴,۰۰۰ تومان
4′-Methylacetanilide
۸۵۳,۲۰۰ تومان
3-Ethoxypropylamine
۱,۹۰۶,۲۰۰ تومان
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
۳,۸۰۷,۰۰۰ تومان
3,4-Diethoxybenzoic acid
۳,۱۵۹,۰۰۰ تومان
Methyl propionate
۱,۴۴۱,۸۰۰ تومان
N,N-Dimethylnonylamine
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
1-Cyclopropylethanol
۴,۶۴۴,۰۰۰ تومان
۷,۳۴۴,۰۰۰ تومان
زیست شناسی مولکولی

:

Heparin−Agarose
۱۹,۶۰۲,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA, Human
۲۶,۲۴۴,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA, Mouse
۲۶,۲۴۴,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Human
۲۷,۶۴۸,۰۰۰ تومان
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Mouse
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ سلول

:

Newborn Calf Serum
۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان
Human Serum
۴,۲۹۳,۰۰۰ تومان
Embryonic Fluid bovine
۱۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
α-Cellulose
۲,۳۱۱,۲۰۰ تومان
Lactalbumin enzymatic hydrolysate
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
L-α-Phosphatidylcholine
۶,۱۵۶,۰۰۰ تومان
Sodium succinate dibasic hexahydrate
۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان
Water
۶۶۹,۶۰۰ تومان
Activin A human
۱۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
Bone Morphogenetic Protein 2 human
۱۶,۵۲۴,۰۰۰ تومان
BCMA human
۱۳,۸۲۴,۰۰۰ تومان
TNFSF8 human
۲۰,۸۹۸,۰۰۰ تومان
Cod liver oil fatty acid methyl esters
۱۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
IL-3 from mouse
۱۷,۰۶۴,۰۰۰ تومان
IL-31 from mouse
۱۳,۴۴۶,۰۰۰ تومان
Minimum Essential Medium
۲,۱۱۶,۸۰۰ تومان
میکروب شناسی

:

M9, Minimal Salts, 5X
۱۰,۹۶۲,۰۰۰ تومان
Nutrient Broth No 3, Vegitone
۵,۰۰۵,۸۰۰ تومان
BSM Agar
۴,۲۴۹,۸۰۰ تومان
ENDO Agar (Base)
۶,۶۴۲,۰۰۰ تومان
Gassner Agar
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
RajHans ChromoSelect Medium, Modified
۳,۶۱۲,۶۰۰ تومان
KPC ChromoSelect Agar Supplement
۱,۶۶۳,۲۰۰ تومان
Listeria mono Enrichement Supplement I
۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
MRSA Selective Supplement
۶,۵۸۸,۰۰۰ تومان
Bacillus Cereus
۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
Potato Infusion Powder
۷,۴۵۲,۰۰۰ تومان
D-(+)-Mannose
۲,۱۷۶,۲۰۰ تومان
Kovac’s Reagent Strips
۷۲۹,۰۰۰ تومان
UTI ID Membrane
۲,۶۲۹,۸۰۰ تومان
HybriScan™D Lactobac
۱۶,۵۲۴,۰۰۰ تومان
حلالها

:

1,2-Dimethoxyethane
۲,۸۷۸,۲۰۰ تومان
Toluene
۱,۴۱۴,۸۰۰ تومان
1-Methyl-2-pyrrolidinone
۸,۲۶۲,۰۰۰ تومان
Ethylene glycol
۳,۹۶۳,۶۰۰ تومان
N,N-Dimethylacetamide
۴,۱۵۲,۶۰۰ تومان
Nonane
۱۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان
Chloroform-d
۲,۶۸۹,۲۰۰ تومان
Deuterium oxide
۸,۳۱۶,۰۰۰ تومان
Dimethyl sulfoxide
۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان
Petroleum ether
۲,۷۷۰,۲۰۰ تومان
Transfer line for Kilo-Lab® cylinders
۲۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
Honsburg level sensor display
۲۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
Chloroform
۵,۵۰۸,۰۰۰ تومان
Cyclopentyl methyl ether
۴,۷۶۲,۸۰۰ تومان
ایزوتوپ های پایدار

:

Gadolinium(III) chloride solution
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
β-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
۹,۱۲۶,۰۰۰ تومان
Sodium tauroursodeoxycholate-2,2,4,4-d4
۳۵,۲۶۲,۰۰۰ تومان
Progesterone-2,3,4-13C3
۲۸,۴۵۸,۰۰۰ تومان
α-Tocopherol-(trimethylphenyl-13C9)
۵۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
Methyl heptadecanoate-d33
۲۰,۳۵۸,۰۰۰ تومان
L-Alanine-13C3
۳۵,۲۰۸,۰۰۰ تومان
L-Asparagine-15N2,d8
۵۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
Acetyl chloride-1-13C,d3
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
1,4-Dibromobenzene-d4
۴,۵۳۶,۰۰۰ تومان
DMT-2′O-TBDMS-rA(ac)-1-15N phosphoramidite
۲۱,۳۸۴,۰۰۰ تومان
Glyceryl-13C3 trioleate
۳۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان