۰۲۱ - ۵ ۵ ۴ ۳ ۵ ۵ ۴ ۶ ارسال کالا به سراسر کشور
ثبت نام / ورود
سبد خرید
تحلیلی / کروماتوگرافی

:

2-Bromoacetophenone
۳,۱۷۵,۲۰۰ تومان
Vials, pre-cleaned and assembled, pk of 100
۱۰,۶۳۱,۵۲۰ تومان
Nitrate Nitrogen Standard for IC
۲,۱۴۳,۸۰۰ تومان
(±)-Sertraline-D3 hydrochloride solution
۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162
۲,۱۲۷,۶۰۰ تومان
۱۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان
Scopolin
۱۵,۹۸۴,۰۰۰ تومان
Clotrimazole
۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان
Isoprenaline hydrochloride
۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان
Ranitidine Related Compound A
۲۹,۸۶۲,۰۰۰ تومان
Glycyl-L-tyrosine
۱۷,۸۷۴,۰۰۰ تومان
Tolfenamic acid-(benzoic ring-13C6)
۲۷,۹۱۸,۰۰۰ تومان
Swagelok® Tee
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC Column
۱۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
طعم ها و عطرها

:

Ethyl phenylacetate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
(±)-Citronellal
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Isoborneol
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Triacetin
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Allyl disulfide
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Benzaldehyde
۲,۰۷۳,۶۰۰ تومان
4,5-Dimethylthiazole
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Heptanoic acid
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Isobutyl formate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
trans-2-Nonenal
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
2-Pentanone
۲,۳۲۷,۴۰۰ تومان
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
3-Hexanol
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
α-Isobutylphenethyl alcohol
۳,۳۲۶,۴۰۰ تومان
Methyl cyclohexanecarboxylate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
آزمایشگاه

:

علم مواد

:

Gold nanospheres
۲۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
Magnesium aluminate
۱۲,۲۰۴,۰۰۰ تومان
Nitromethanetrispropionic acid
۵,۷۷۸,۰۰۰ تومان
4-Bromostyrene
۶,۵۸۸,۰۰۰ تومان
Nylon 6/12
۱۴,۹۰۴,۰۰۰ تومان
Platinum
۱۴,۷۹۶,۰۰۰ تومان
Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution
۱,۵۶۰,۶۰۰ تومان
Tetrabromophthalic anhydride
۲,۰۹۵,۲۰۰ تومان
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
۲,۶۸۹,۲۰۰ تومان
Poly [silicone-alt-PEG] dimethacrylate
۱۶,۳۶۲,۰۰۰ تومان
Poly(ethyl acrylate) solution
۱۲,۶۳۶,۰۰۰ تومان
Poly(styrene-co-methacrylic acid
۷,۶۶۸,۰۰۰ تومان
8arm-PEG40K-Succinimidyl Succinate
۱۷,۶۰۴,۰۰۰ تومان
ملزومات تحقیق

:

Terrific Broth, modified
۴,۲۸۲,۲۰۰ تومان
Melting point standard 121-123°C
۱,۵۰۱,۲۰۰ تومان
Poly(ethylene glycol)
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
GTP
۱۱,۷۱۸,۰۰۰ تومان
Zirconyl chloride octahydrate
۱,۶۲۵,۴۰۰ تومان
Albumin from chicken egg white
۲,۸۲۹,۶۰۰ تومان
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
۲,۱۱۶,۸۰۰ تومان
Minimum Essential Medium Eagle
۴,۸۱۶,۸۰۰ تومان
Tube-O-Reactor™
۵,۲۶۵,۰۰۰ تومان
PerfectHyb™ Plus Hybridization Buffer
۳,۶۳۹,۶۰۰ تومان
Paraffin wax
۲,۵۷۵,۸۰۰ تومان
زیست شناسی سلولی

:

Pyruvate Assay Kit
۲۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme
۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
GSK137647A
۵,۶۱۶,۰۰۰ تومان
Methylglyoxal solution
۲,۷۷۵,۶۰۰ تومان
PF-956980 hydrate
۶,۱۰۲,۰۰۰ تومان
۷,۹۹۲,۰۰۰ تومان
Aconitase from porcine heart
۲۶,۱۳۶,۰۰۰ تومان
Superoxide Dismutase from bovine liver
۱۰,۳۱۴,۰۰۰ تومان
MK204
۴,۹۸۹,۶۰۰ تومان
Cellulose
۱,۹۶۵,۶۰۰ تومان
Olmesartan medoxomil
۵,۲۴۸,۸۰۰ تومان
Rabeprazole sodium
۳,۲۱۸,۴۰۰ تومان
مواد شیمیایی و بیوشیمیایی

:

BES
۷,۱۲۸,۰۰۰ تومان
Phleomycin from Streptomyces verticillus
۷,۰۷۴,۰۰۰ تومان
Actinomycin D
۳,۳۳۷,۲۰۰ تومان
Naringin
۳,۶۶۱,۲۰۰ تومان
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
۳,۵۴۲,۴۰۰ تومان
Benzethonium chloride
۴,۸۴۹,۲۰۰ تومان
Phenolphthalein bisphosphate pyridine salt
۳,۲۱۸,۴۰۰ تومان
Elastin, soluble from human lung
۳۸,۲۸۶,۰۰۰ تومان
MMP Substrate
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Caspase Modulator I, 1541 - Calbiochem
۹,۰۱۸,۰۰۰ تومان
K-252c - CAS 85753-43-1 - Calbiochem
۱۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
۳,۰۶۷,۲۰۰ تومان
Micro particles based on polystyrene
۱۴,۶۸۸,۰۰۰ تومان
سنتز شیمیایی

:

Iron(III) sulfate hydrate
۲,۱۹۲,۴۰۰ تومان
Tetramethylammonium hexafluorophosphate
۲,۳۰۰,۴۰۰ تومان
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
۱۲,۶۳۶,۰۰۰ تومان
1-(3-Aminophenyl)piperidin-4-ol
۲,۷۸۶,۴۰۰ تومان
Methyl 3-cyano-5-methoxyisonicotinate
۳۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride
۱۴,۲۰۲,۰۰۰ تومان
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
۵,۴۵۴,۰۰۰ تومان
Sodium tetraborate decahydrate
۵,۷۷۸,۰۰۰ تومان
4-Methyl-3-nitroaniline
۲,۸۴۵,۸۰۰ تومان
زیست شناسی مولکولی

:

MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA, Human
۲۶,۲۴۴,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Mouse
۲۷,۶۴۸,۰۰۰ تومان
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Human
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
PSF-T7-EMCV - T7 IRES EXPRESSION PLASMID
۱۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ سلول

:

MAPTRIX-C- GFPGER
۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
MAPTRIX-C-TAIPSCPEGTVPLYS
۲۴,۲۴۶,۰۰۰ تومان
α-Lactose monohydrate
۱,۸۴۶,۸۰۰ تومان
Melanin
۵,۱۹۴,۸۰۰ تومان
Sodium pyruvate
۳,۰۱۳,۲۰۰ تومان
Trypsin-EDTA solution
۴,۰۰۶,۸۰۰ تومان
Epiregulin from mouse
۲۹,۵۳۸,۰۰۰ تومان
Interleukin-12 human
۲۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
IRF2 human
۲۸,۴۰۴,۰۰۰ تومان
Persephin from mouse
۱۴,۲۵۶,۰۰۰ تومان
Interleukin-2 human
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
IL-12 human
۱۳,۴۴۶,۰۰۰ تومان
IL-17F from mouse
۱۳,۴۴۶,۰۰۰ تومان
IL-17F from rat
۱۳,۱۷۶,۰۰۰ تومان
IL-36 GAMMA human
۱۷,۴۹۶,۰۰۰ تومان
میکروب شناسی

:

Brucella broth base
۱۱,۹۳۴,۰۰۰ تومان
Mueller Hinton Broth
۱,۹۲۲,۴۰۰ تومان
Yeast and Mold Selective Broth
۶,۱۵۶,۰۰۰ تومان
Azide Blood Agar (Base)
۷,۰۷۴,۰۰۰ تومان
GSP Agar
۷,۶۶۸,۰۰۰ تومان
ESBL ChromoSelect Agar Supplement
۴,۴۸۲,۰۰۰ تومان
Moxalactam Supplement
۸,۳۱۶,۰۰۰ تومان
Swabs and SwabChecks
۳۱,۲۶۶,۰۰۰ تومان
Malt Extract Agar, modified
۶,۳۷۲,۰۰۰ تومان
D-(+)-Melibiose
۵,۴۵۴,۰۰۰ تومان
Liver Hydrolysate
۹,۲۳۴,۰۰۰ تومان
Bile esculin disks
۱,۱۵۰,۲۰۰ تومان
QPCRScan Listeria spp.
۴۰,۱۲۲,۰۰۰ تومان
حلالها

:

Diethylene glycol monoethyl ether
۴۷۵,۲۰۰ تومان
Pyridine
۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۰۶,۴۰۰ تومان
n-Decane
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
n-Pentane
۶,۲۶۴,۰۰۰ تومان
Silicon oil 550
۱۰,۳۱۴,۰۰۰ تومان
Ethylene glycol
۲,۷۸۶,۴۰۰ تومان
Methylcyclohexane
۴,۲۹۸,۴۰۰ تومان
Ethyl acetate-d8
۹,۵۵۸,۰۰۰ تومان
Acetone-d6
۳,۲۱۸,۴۰۰ تومان
Chloroform-d
۱,۵۰۱,۲۰۰ تومان
tert-Butyl methyl ether
۲,۸۴۵,۸۰۰ تومان
1-Butanol
۴,۸۳۳,۰۰۰ تومان
Ethyl acetate
۳,۸۵۰,۲۰۰ تومان
Tetrahydrofuran
۱,۳۷۱,۶۰۰ تومان
Cyclohexane
۲,۱۲۲,۲۰۰ تومان
ایزوتوپ های پایدار

:

Urea-15N2 solution
۲۵۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
γ-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
3,3′-Diiodo-L-thyronine (T2)
۸,۲۰۸,۰۰۰ تومان
Equilin-2,4,16,16-d4
۶۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)
۷۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
Chenodeoxycholic-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9 acid
۲۵,۲۷۲,۰۰۰ تومان
L-Phenylalanine-15N
۱۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان
Boc-Gly-OH-1-13C
۴۰,۶۰۸,۰۰۰ تومان
Benzoic acid-(phenyl-13C6)
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Bromobenzene-13C6
۳۹,۰۴۲,۰۰۰ تومان
Methanol-13C,d4
۱۸,۴۶۸,۰۰۰ تومان
QLAM-AβIδ1LVproR-U-13C Methyl Labeling Kit
۳۶,۶۶۶,۰۰۰ تومان
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-3-15N phosphoramidite
۲۱,۳۸۴,۰۰۰ تومان
Palmitic acid-1,2-13C2
۲۵,۲۱۸,۰۰۰ تومان