۰۲۱ - ۵ ۵ ۴ ۳ ۵ ۵ ۴ ۶ ارسال کالا به سراسر کشور
ثبت نام / ورود
سبد خرید
تحلیلی / کروماتوگرافی

:

Octanal
۱,۹۶۰,۲۰۰ تومان
Methoxyfenozide-(methoxy-d3)
۱۶,۰۳۸,۰۰۰ تومان
Total Acid Number Standard
۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
TSKgel® Amide-80 HPLC Column
۴۷,۸۹۸,۰۰۰ تومان
Buserelin
۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان
Saw palmetto extract
۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان
Tylosin tartrate - reference spectrum
۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان
Lisinopril
۴,۲۹۸,۴۰۰ تومان
Fluconazole Related Compound A
۶۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
Mannitol
۲۰,۱۹۶,۰۰۰ تومان
Sulfadimethoxine
۱۷,۸۷۴,۰۰۰ تومان
Phenol - Whole Volume - WP
۴,۳۴۱,۶۰۰ تومان
Regulator Wall Bracket
۲۳,۵۴۴,۰۰۰ تومان
Discovery® Zr-PS Supelguard™ Cartridge
۱۸,۵۲۲,۰۰۰ تومان
توسعه و ساخت فرآیند بیو دارو

:

طعم ها و عطرها

:

Acetone
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Cognac oil
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Dillweed oil
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Cedarwood oil, Texas
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Methyl p-anisate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
δ-Tetradecalactone
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Cyclohexyl butyrate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Maltyl isobutyrate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
2-Methyl-2-pentenal
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Disodium succinate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Onion oil, Dutch
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Phenethyl octanoate
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
DL-Valine
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
ε-Decalactone
۳,۹۶۹,۰۰۰ تومان
آزمایشگاه

:

Corning® syringe filters
۷,۷۷۶,۰۰۰ تومان
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
۲,۸۷۲,۸۰۰ تومان
Pyrex® cloning cylinder
۳,۲۴۵,۴۰۰ تومان
Corning® cryogenic vial with washer
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
BRAND® seripettor® dispensing cartridges
۱,۸۱۴,۴۰۰ تومان
Whatman® cellulose extraction thimbles
۴,۲۰۶,۶۰۰ تومان
Plas-Labs PCR UV chamber
۲۱۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
1-way tubing connector
۲۱,۰۰۶,۰۰۰ تومان
PVC laboratory tubing
۲,۴۵۱,۶۰۰ تومان
Immobilon-NC Transfer Membrane
۵,۲۶۵,۰۰۰ تومان
Sorenson™ low binding E tips
۶,۴۲۶,۰۰۰ تومان
90°-Bent adapter
۲,۸۲۹,۶۰۰ تومان
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
۱۲,۲۵۸,۰۰۰ تومان
Laser Tough-Spots®
۳,۴۵۶,۰۰۰ تومان
علم مواد

:

Manganese
۳,۸۳۴,۰۰۰ تومان
Ethylene carbonate
۱۲,۰۴۲,۰۰۰ تومان
Indium
۱۶,۰۳۸,۰۰۰ تومان
Propylcarboxylic acid functionalized silica
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
N2300
۲۳,۳۲۸,۰۰۰ تومان
Low endotoxin gelatin from porcine skin
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
Dihexadecyl disulfide
۱۴,۳۶۴,۰۰۰ تومان
Platinum
۴۹,۳۵۶,۰۰۰ تومان
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
۸,۶۹۴,۰۰۰ تومان
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
۱۲,۸۵۲,۰۰۰ تومان
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
۱۰,۴۷۶,۰۰۰ تومان
3,3′-Dibromo-2,2′-bithiophene
۳,۳۸۵,۸۰۰ تومان
Poly(methylhydrosiloxane)
۲,۸۸۹,۰۰۰ تومان
3-(Acrylamido)phenylboronic acid
۵,۸۳۲,۰۰۰ تومان
ملزومات تحقیق

:

Agarose, low gelling temperature
۱۰,۹۶۲,۰۰۰ تومان
Malt Extract Broth
۵,۷۷۸,۰۰۰ تومان
Lithium chloride
۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
Mercury(II) bromide
۳,۸۶۶,۴۰۰ تومان
Nickel(II) sulfate heptahydrate
۴,۶۹۸,۰۰۰ تومان
Potassium hexachloroiridate(IV)
۹,۰۷۲,۰۰۰ تومان
Rubidium chloride
۴,۳۷۹,۴۰۰ تومان
Sodium benzyloxide solution
۵,۸۳۲,۰۰۰ تومان
Tetracaine
۱۰,۹۶۲,۰۰۰ تومان
Trypsin from bovine pancreas
۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
۵۴۰,۰۰۰ تومان
IPL-41 Insect Medium
۳,۲۹۹,۴۰۰ تومان
PCR 50 - 2,000 bp Marker
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Glyceryl triheptadecanoate
۵,۲۲۷,۲۰۰ تومان
زیست شناسی سلولی

:

Ceramide Kinase FLAG tag active human
۲۵,۴۳۴,۰۰۰ تومان
Daidzein
۶,۲۶۴,۰۰۰ تومان
CTP Inhibitor
۵,۵۰۸,۰۰۰ تومان
EHop-016
۴,۴۲۲,۶۰۰ تومان
ABL2 (38-end), active, His tagged human
۲۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان
Zearalenone
۹,۵۵۸,۰۰۰ تومان
Methyl Red hydrochloride
۱,۸۱۴,۴۰۰ تومان
L-152,804
۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
MEDICA 16
۸,۱۵۴,۰۰۰ تومان
Tolperisone hydrochloride
۶,۹۱۲,۰۰۰ تومان
PKLR Var1 active human
۲۵,۴۳۴,۰۰۰ تومان
InSolution Olomoucine - Calbiochem
۱۳,۱۷۶,۰۰۰ تومان
CP-944629
۵,۱۱۳,۸۰۰ تومان
مواد شیمیایی و بیوشیمیایی

:

D-(+)-Mannose
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Starch from corn
۳,۵۷۴,۸۰۰ تومان
Quinine hydrochloride dihydrate
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
Ammonium acetate
۱,۹۱۷,۰۰۰ تومان
۴,۰۲۳,۰۰۰ تومان
Xanthine Oxidase, Buttermilk
۴,۴۶۰,۴۰۰ تومان
Guanosine 5′-triphosphate lithium salt
۳,۱۵۹,۰۰۰ تومان
Pepsin from porcine gastric mucosa
۱,۲۲۰,۴۰۰ تومان
Apolipoprotein E, human
۲۱,۴۳۸,۰۰۰ تومان
Atto 740-Streptavidin
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
PKC Inhibitor Set - Calbiochem
۳۴,۲۳۶,۰۰۰ تومان
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
۳,۰۶۷,۲۰۰ تومان
N-Glutaryl-L-phenylalanine p-nitroanilide
۹,۸۲۸,۰۰۰ تومان
CyDye DIGE Cy®2 Minimal
۴۰,۳۹۲,۰۰۰ تومان
سنتز شیمیایی

:

(R)-SIPHOS-PE
۴,۱۶۳,۴۰۰ تومان
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
۴,۳۴۷,۰۰۰ تومان
Hydrogen peroxide solution
۸,۱۵۴,۰۰۰ تومان
Benzenesulfonic acid monohydrate
۳,۷۳۱,۴۰۰ تومان
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
۵,۳۸۳,۸۰۰ تومان
1-Chloroethyl chloroformate
۲,۰۹۵,۲۰۰ تومان
Ammonium iron(III) citrate
۱,۳۱۷,۶۰۰ تومان
Palladium(II) chloride
۳,۵۶۴,۰۰۰ تومان
Boc-Gly-Val-OH
۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
4-Fmoc-1-piperazineacetic acid hydrate
۱۵,۰۱۲,۰۰۰ تومان
Cyanogen bromide solution
۴,۷۱۴,۲۰۰ تومان
α-Cyclopropylbenzyl alcohol
۱,۶۳۰,۸۰۰ تومان
زیست شناسی مولکولی

:

Mimetic Orange 3 PIKSI Column
۳۴,۲۳۶,۰۰۰ تومان
Polyuridylic acid–Agarose
۷,۲۳۶,۰۰۰ تومان
Bln I (Avr II)
۹,۰۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Human
۲۷,۶۴۸,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Mouse
۲۷,۶۴۸,۰۰۰ تومان
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Human
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ سلول

:

Cell Freezing Medium-Glycerol 1×
۱۵,۶۰۶,۰۰۰ تومان
Superfibronectin from human plasma
۱۴,۴۱۸,۰۰۰ تومان
Halocarbon oil 700
۴,۴۲۲,۶۰۰ تومان
hEGF
۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
Myostatin human
۷۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
TRAIL, Soluble mouse
۲۴,۳۵۴,۰۰۰ تومان
EG-VEGF human
۱۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
VEGF human
۱۶,۹۰۲,۰۰۰ تومان
PLGF from mouse
۱۳,۳۹۲,۰۰۰ تومان
Albumin human
۲۲,۰۸۶,۰۰۰ تومان
DL-Glutamic acid monohydrate
۱۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
Linoleic acid
۱,۵۰۶,۶۰۰ تومان
IL 17 A/F from rat
۱۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
IL-31 from mouse
۱۳,۴۴۶,۰۰۰ تومان
میکروب شناسی

:

2xYT Medium
۱۳,۰۱۴,۰۰۰ تومان
Andrade peptone water
۶,۶۴۲,۰۰۰ تومان
Asparagine Proline Broth
۹,۸۸۲,۰۰۰ تومان
Elliker Broth
۷,۶۶۸,۰۰۰ تومان
m-FC Broth without Rosolic Acid
۵,۳۷۳,۰۰۰ تومان
Folic acid assay medium
۴,۷۱۹,۶۰۰ تومان
Phenol red starch broth
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Todd Hewitt broth
۴,۳۴۷,۰۰۰ تومان
Peptone Yeast Extract Agar
۵,۲۴۳,۴۰۰ تومان
Pseudomonas agar
۸,۸۰۲,۰۰۰ تومان
Whatman® FTA® collection products
۵,۲۴۳,۴۰۰ تومان
Peptone Primatone® RLT
۲,۲۶۸,۰۰۰ تومان
Nitrate Reagent B
۱,۹۵۴,۸۰۰ تومان
Fructose Disks
۳,۸۵۵,۶۰۰ تومان
حلالها

:

2-Pentanone
۴,۳۷۹,۴۰۰ تومان
tert-Butanol
۱,۲۶۳,۶۰۰ تومان
1-Butanol
۱,۹۶۵,۶۰۰ تومان
2-Butanone
۲,۲۰۸,۶۰۰ تومان
Dichloromethane
۲,۳۷۰,۶۰۰ تومان
Pyridine
۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۷۷,۲۰۰ تومان
tert-Butanol
۳,۱۶۹,۸۰۰ تومان
Methanol-d4
۳,۲۵۰,۸۰۰ تومان
Methanol-d4
۷,۲۳۶,۰۰۰ تومان
Tetrahydrofuran-d8
۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
1-Methyl-2-pyrrolidinone
۵,۸۳۲,۰۰۰ تومان
2,2,4-Trimethylpentane
۶,۳۱۸,۰۰۰ تومان
Cyclohexane
۶,۳۱۸,۰۰۰ تومان
tert-Butyl methyl ether
۶,۸۵۸,۰۰۰ تومان
Dimethyl sulfoxide
۱۴,۹۵۸,۰۰۰ تومان
ایزوتوپ های پایدار

:

Formamide solution
۱۵,۲۸۲,۰۰۰ تومان
ISOGRO®-13C,15N Powder -Growth Medium
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
4-Aminobutyric acid-2,2,3,3,4,4-d6
۲۳,۸۶۸,۰۰۰ تومان
Sodium taurolithocholate-2,2,4,4-d4 solution
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
Obeticholic acid-2,2,4,4,-d4
۶,۵۸۸,۰۰۰ تومان
Resorufin-d6
۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
Toxoflavin-3,4a,5,8a-13C4
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Stearic-d35 acid
۹,۵۵۸,۰۰۰ تومان
L-Alanine-3,3,3-d3
۱۹,۷۶۴,۰۰۰ تومان
L-Glutamine-15N2
۴۱,۲۰۲,۰۰۰ تومان
L-Proline-15N
۴۶,۸۱۸,۰۰۰ تومان
D-Glucose-6-13C
۱۴,۵۲۶,۰۰۰ تومان
L-Isoleucine-13C6,15N
۳۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
Ammonium-d4 deuteroxide solution
۲,۶۸۹,۲۰۰ تومان
SLAM-VproS-13CH3 Methyl Labeling Kit
۱۹,۲۷۸,۰۰۰ تومان